aangifte belasting op reclamefolders

Op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk en –bladen, stalen, monsters en gelijkaardige producten met publicitair doel, is een belasting verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd door de uitgever of indien niet gekend, door diegene onder wiens handelsnaam of logo de reclame wordt gevoerd. De belastingplichtig is verplicht aangifte te doen, ten laatste 1 dag voor elke verspreiding. Bij niet-aangifte wordt de belasting ambtshalve verhoogd.