aangifte tweede verblijf

Voor elke bemeubelde woning te Brasschaat die niet gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats, is door de eigenaar van de woning een belasting op tweede verblijven verschuldigd (toestand op 1 januari van het aanslagjaar). Belastingplichtigen die hierop voorgaande jaren reeds belast werden, ontvangen automatisch een aangifteformulier.