PMD-zakken, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de retributie 2014-2019 op de aflevering van PMD-zakken. Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 27.000 euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie voor het afhalen van PMD-zakken vastgesteld als volgt:

  • 0,125 euro per zak, te verkopen in rollen van 20 voor zakken met een inhoud van 60 liter;
  • 0,25 euro per zak, te verkopen in rollen van 10 voor zakken met een inhoud van 120 liter.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt geïnd op het ogenblik van de afgifte van de PMD-zakken.