organisatie van jeugdactiviteiten, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de retributie 2014-2019 op de organisatie van jeugdactiviteiten. Vanaf het jaar 2020 worden gedifferentieerde tarieven voorzien voor Brasschaatse gedomicileerden en niet-inwoners van onze gemeente. De inwoners van de gemeente hebben immers door het betalen van de aanvullende belastingen bijgedragen tot de algemene uitgaven van de jeugdwerking en het onderhoud van de jeugdinfrastructuur. Bijgevolg wordt het billijk geacht dat niet-inwoners iets meer betalen voor het deelnemen aan een activiteit. Het is financieel aangewezen om voor de organisatie van deze jeugdactiviteiten voor de jaren 2020-2025 retributies vast te stellen.

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur. Financiële gevolgen De opbrengst wordt geraamd op 19.500 euro.

Na bespreking
BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie voor het deelnemen aan jeugdactiviteiten als volgt vastgesteld:

a) inwoner Brasschaat:

 • halve dagactiviteit - workshop: 5 euro
 • dagactiviteit - uitstap met vervoer: 20 euro
 • dagactiviteit - uitstap zonder vervoer: 7 euro
 • meerdaagse activiteiten-kampprijs per dag:
  - 1ste kind van het gezin: 15 euro
  - 2de kind van hetzelfde gezin: 13 euro
  - 3de en volgende kinderen van hetzelfde gezin: 11 euro

b) niet-inwoner Brasschaat:

 • halve dagactiviteit - workshop: 6 euro
 • dagactiviteit - uitstap met vervoer: 22 euro
 • dagactiviteit - uitstap zonder vervoer: 8 euro
 • meerdaagse activiteiten-kampprijs per dag:
  - 1ste kind van het gezin: 17 euro
  - 2de kind van hetzelfde gezin: 15 euro
  - 3de en volgende kinderen van hetzelfde gezin: 13 euro

Art.2.- Reservatieregeling Inschrijvingen voor activiteiten gebeuren online. De gemeente stelt computers en administratieve ondersteuning in het gemeentehuis ter beschikking. Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden is de reservering definitief.

Art.3.- De retributie is verschuldigd door de persoon die aan de activiteit deelneemt.

Art.4.- Betaling De betaling van de retributie dient te gebeuren bij inschrijving voor de aanvang van een activiteit via online betaling. De inschrijving is definitief na betaling.