aflevering containers en compostbakken, retributie 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 houdende goedkeuring van de retributie 2018-2019 op de aflevering van containers voor het afhalen van huishoudelijk afval of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, containers voor het afhalen van groenafval, containers voor het afhalen van GF-afval, containers voor het afhalen van papier en karton, compostvaten en compostbakken voor thuiscompostering.

Het huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval dient in containers van 40, 60, 120 of 240 liter, het groenafval in containers van 40, 120 of 240 liter en het papier en karton in containers van 120/140 liter aan de ophaaldiensten aangeboden te worden.

Het composteren van groenafval wordt gestimuleerd. Mits het volgen van een thuiscomposteringscursus wordt een gratis compostvat ter beschikking gesteld.

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopprijzen van de containers op basis van het volume beter op elkaar af te stemmen. Het is financieel aangewezen om voormeld besluit voor de jaren 2020-2025 te wijzigen en te hernieuwen

juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal verkochte containers en compostvaten-bakken.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie voor het afleveren van containers, compostvaten en -bakken vastgesteld als volgt:

1. nieuwe containers:

 • 30 euro per grijze huisvuilcontainer van 40 liter inhoud;
 • 30 euro per grijze huisvuilcontainer van 60 liter inhoud;
 • 40 euro per grijze huisvuilcontainer van 120 liter inhoud;
 • 50 euro per grijze huisvuilcontainer van 240 liter inhoud;
 • 30 euro per groene groenafvalcontainer van 40 liter inhoud;
 • 40 euro per groene groenafvalcontainer van 120 liter inhoud;
 • 50 euro per groene groenafvalcontainer van 240 liter inhoud;
 • 40 euro per blauwe papiercontainer van 120/140 liter inhoud;

2. nieuwe compostvaten en -bakken:

 • gratis compostvat van 300 liter inhoud per adres, mits het volgen van een thuiscomposteringscursus;
 • 35 euro per compostvat van 300 liter inhoud, inclusief beluchtingsstok;
 • 60 euro per compostbak van 1.300 liter inhoud;
 • 50 euro per aanbouwmodule van 1.300 liter inhoud voor compostbak;
 • 20 euro per dakje voor compostbak;
 • 5 euro per beluchtingsstok;

3. tweedehands containers:

 • 5 euro per grijze huisvuilcontainer van 40 liter inhoud;
 • 5 euro per grijze huisvuilcontainer van 60 liter inhoud;
 • 10 euro per grijze huisvuilcontainer van 120 liter inhoud;
 • 15 euro per grijze huisvuilcontainer van 240 liter inhoud;
 • 5 euro per groene groenafvalcontainer van 40 liter inhoud;
 • 10 euro per groene groenafvalcontainer van 120 liter inhoud;
 • 15 euro per groene groenafvalcontainer van 240 liter inhoud;
 • 10 euro per blauwe papiercontainer van 120/140 liter inhoud;

Art.2.- Er is geen retributie verschuldigd voor de vervanging van een container indien deze werd vernield door de ophaler van de betrokken afvalfractie.

Art.3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt geïnd op het ogenblik waarop de container, het compostvat of toebehoren wordt afgeleverd.