gemeentelijk basisonderwijs, middagtoezicht en avondstudie, remgeld 2020-2025

datum goedkeuring

25 november 2019

datum bekendmaking

3 december 2019

feiten en motivering
In de gemeentelijke instituten voor basisonderwijs wordt middagtoezicht en avondstudie georganiseerd. Het is aangewezen om het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 inzake de goedkeuring van de vaststelling van het remgeld 2014-2019 voor middagbewaking en avondstudie voor de aanslagjaren 2020-2025 te hernieuwen.

juridisch kader
Het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid.
Ministeriële omzendbrief van 25 juli 1991, referte JURA/11/AOW, betreffende gezondheidstoezicht en sociale voordelen vanaf schooljaar 1991-1992, met latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2012 inzake vaststelling van de normen en de vergoeding voor de toezichters voor middagbewaking en avondstudie, en latere wijzigingen.
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 164.500 euro.

Na bespreking
BESLUIT:

Met 27 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Ingeborg Hermans, Kasper Vanpoucke en Tom Versompel), 3 neen-stemmen (Luc Van der Schoepen, Robrecht Eeman en Greet Verbert).

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, voor iedere leerling die een beroep doet op het middagtoezicht in het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs, het remgeld vastgesteld op 0,80 euro per leerling per dag.

Art.2.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, voor iedere leerling die een beroep doet op de avondstudie in het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs, het remgeld vastgesteld op 0,80 euro per leerling per dag.

Art.3.- Het remgeld wordt geïnd bij de aanvang van elke toezichtperiode.