aangiften indienen

Indienen van  aangiften en vergunningen van bals en andere openbare vermakelijkheden, tweede verblijven, niet bebouwde percelen, reclameborden, schutsels, huis-aan-huis verspreiden en reclamedrukwerken.  

formulieren om thuis af te drukken en vooraf in te vullen  


                                                                                           

uiterste datum van aangifte
 

bals en andere activiteiten voor aanvang
tweede verblijven 31 maart
onbebouwde bouwgronden en kavels 31 maart
schutsels en inname van de openbare weg (parkeerverbod) voor de plaatsing
verspreiding reclamefolders voor de aanvang

Uitgelicht

financiën en aankoop

vrijetijdscentrum
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30