bezwaar tegen belastingen

Ben je het niet eens met je aanslagbiljet? Dien binnen de 3 maanden een ondertekend bezwaarschrift in per brief, mail of fax.

De termijn van drie maanden start:

  • op de derde werkdag na de verzenddatum van het originele aanslagbiljet of;
  • vanaf de kennisgeving van de aanslag of;
  • vanaf de datum van contante betaling.

Als je het dossier mondeling wil toelichten, vermeld het expliciet in je bezwaarschrift.

Aanvraag

Verstuur het ondertekend bezwaarschrift naar:
college van burgemeester en schepenen
Bredabaan 182
2930 Brasschaat

Of mail naar financiedienst@brasschaat.be.

Uitgelicht

financiën en aankoop

vrijetijdscentrum
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30