bezwaar tegen belastingen

Ben je het niet eens met je aanslagbiljet? Dien binnen de 3 maanden een ondertekend bezwaarschrift in per brief, mail of fax.

De termijn van drie maanden start:

  • op de derde werkdag na de verzenddatum van het originele aanslagbiljet of;
  • vanaf de kennisgeving van de aanslag of;
  • vanaf de datum van contante betaling.

Als je het dossier mondeling wil toelichten, vermeld het expliciet in je bezwaarschrift.

Aanvraag

Verstuur het ondertekend bezwaarschrift naar:
college van burgemeester en schepenen
Bredabaan 182
2930 Brasschaat

Of mail naar financiedienst@brasschaat.be.

Uitgelicht

financiën en aankoop

gemeentehuis
T 03 650 02 30
financiedienst@brasschaat.be

open

ma, di, wo en vr
08.30 - 12.00
14.00 - 16.00

do
13.00 - 16.00