afschermingen

online
informatie


Niemand mag zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen op het grondgebied van de gemeente Brasschaat afschermingen uit dode materialen zoals onder andere rieten matten, schermen uit houten vlechtwerk, zeilen, enzovoorts plaatsen, als afsluiting van privé-eigendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                      Voor het plaatsen van een gemetste tuinmuur als afscherming heb je een vergunning nodig.

Aanvraag

Vraag het plaatsen van een afscherming online via het omgevingsloket aan.

Uitgelicht

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Maak steeds een afspraak

op afspraak