opvang van hemelwater

informatie


Voor elke (ver)bouwer geldt in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening die een aantal maatregelen oplegt om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt. Regenwater moet zoveel mogelijk gebruikt, gebufferd of geïnfiltreerd worden in de bodem.
Daarvoor plaats je tussen opvang en afvoer een hemelwaterput met pomp en kraantje en een infiltratievoorziening.

Aanvraag

Neem contact op met de milieudienst.

Uitgelicht

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Maak steeds een afspraak

op afspraak