overwelving van baangracht

Voor het aanleggen van een overwelving over de gracht naast je straat, heb je een vergunning nodig.

Soms hangen er bijkomende voorwaarden aan vast, zoals de keuze van materialen. Je staat zelf in voor de correcte uitvoering en de kosten die ermee gepaard gaan.

Aanvraag

Vraag je vergunning aan via het omgevingsloket.
Het is de dienst ruimtelijke ordening die je vergunningsaanvraag behandelt.

Voor meer info contacteer ons.

Uitgelicht

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

steeds op afspraak!

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30