omgevingsvergunning

online
op afspraak
informatie


Sinds 1 januari 2018 worden de huidige bouw- en milieuvergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Voor de aanvraag van die vergunning kan je voortaan terecht bij het omgevingsloket
Na je aanvraag volgt een openbaar onderzoek en een adviesronde.
Op www.omgevingsloket.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen...


Wat betekenen deze veranderingen voor jou als burger?

  • Je doet je aanvraag bij voorkeur online via het omgevingsloket. Papieren aanvragen worden op de dienst ruimte en wonen gedigitaliseerd. Ook de opvolging en afhandeling gebeurt digitaal.
  • Bouwplannen, foto's, formulieren... kunnen online eenvoudig geupload worden. Je kan te allen tijde de stand van zaken van je dossier online volgen.
  • Via de snelinvoer kan je eenvoudige aanvragen (tuinhuis zetten, zonnepanelen plaatsen...) heel gemakkelijk digitaal invoeren.
  • Voor een heel aantal projecten ben je niet verplicht beroep te doen op een architect.


Wat betekenen deze veranderingen voor architecten, landmeters, studiebureaus... ?

Voor professionelen verandert er niets. Zij zijn al sinds 23 februari 2017 verplicht het omgevingsloket te gebruiken voor het indienen van projecten, ongeacht het niveau van de aanvraag: Vlaams, provinciaal of gemeentelijk.
 

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een omgevingsvergunning. Dat kan gaan van een gemeentebelasting tot bijkomende kosten zoals het versturen van aangetekende zendingen, bouwtaks...

PROCEDURES

 DIGITAAL

 PAPIER

MELDING

25,00 €

50,00 €

ZONDER OO

50,00 €

150,00 €

MET OO

75,00 €

300,00 €

Aanvraag

online
Surf naar het omgevingsloket.

papier (niet voor professionelen!)
Als je geen bijkomende vragen hebt, mag je je aanvraag op papier afgeven aan het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je moet hiervoor geen afspraak maken.
Heb je vragen over het indienen van je aanvraag, of je bent niet zeker of alles correct is ingevuld, maak een afspraak. Je mag ook steeds je vragen op mail zetten.

Uitgelicht

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

steeds op afspraak!

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30