bouwaanvraag

online
op afspraak
informatie

 

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de bouwvergunning en de milieuvergunning.
Met andere woorden, aanvragen worden ingediend bij één loket: het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.
Op de website www.omgevingsloket.be van de Vlaamse overheid vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.

Wat betekent dit voor mij?
Voor jou als burger verandert er niets. Tot 1 januari 2018 heb je de keuze.

  • Je aanvraag doen via het omgevingsloket of een afspraak maken met de dienst ruimtelijke ordening om je aanvraag op papier in te dienen.
  • Dien je je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket dan kan je je bouwplannen, foto's, formulieren... eenvoudig uploaden. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om de stand van zaken van je dossier online te volgen.

Opgelet!
Voor sommige aanvragen is het verplicht om beroep te doen op een architect. Je leest er alles over op www.ruimtelijkeordening.be.

Professionelen (architecten, landmeters, studiebureaus, enz.) zijn verplicht om sinds 23 februari het omgevingsloket  te gebruiken om hun aanvraag te doen. Ongeacht het niveau van de aanvraag: Vlaams, Provinciaal of Gemeentelijk.

Opgelet!
Op gemeentelijk niveau blijft de huidige werkwijze geldig t.e.m. 1 januari 2018.
Concreet betekent dit dat de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot dan nog apart worden afgeleverd. Nieuw is wel dat de milieuvergunning voor onbepaalde duur geldig zal zijn.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een bouwaanvraag, dit kunnen zowel dossierkosten zijn als andere, bijkomende kosten (vb. het versturen van aangetekende zendingen, bouwtaks, enz.). 
Meer info

Aanvraag

online
Surf naar het omgevingsloket en vul je aanvraag online in.

persoonlijk indienen (enkel voor burgers)

Als je geen vragen hebt mag je je bouwaanvraag afgeven aan het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je moet hiervoor geen afspraak maken.

Heb je toch nog vragen bij het indienen van je bouwaanvraag, maak dan een afspraak. Je mag ook steeds je vragen op mail zetten.

Uitgelicht

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Maak steeds een afspraak

op afspraak