Attesten

In Mijn Burgerprofiel kan je onderstaande attesten onmiddellijk downloaden:

  • attest samenstelling gezin
  • attest wettelijke samenwoonst
  • attest hoofdverblijfplaats
  • attest hoofdverblijfplaats met historiek
  • attest van Belgische nationaliteit
  • attest van Belgische kiezer
  • attest van leven
  • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
  • uittreksel uit het bevolkingsregister

Online aanvragen

Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel

Vraag je attesten razendsnel op "Mijn Burgerprofiel'. Meld je hier aan. Lukt het aanmelden niet? Neem dan contact op met de Vlaamse Infolijn: 1700. (Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 19u)

Attesten laten opsturen per post

Je vult een online formulier in en wij sturen het document op per post. Let op: Dit attest wordt verstuurd binnen de vijf werkdagen.

Attest afhalen aan het loket

Kom zonder afspraak langs aan het onthaal. Hou er rekening mee dat je bepaalde documenten niet onmiddellijk kan meenemen.

Attest aanvragen voor een derde

Attest aanvragen voor een derde

Een attest aanvragen van een derde, kan mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang. Een aanvraag voor een derde gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post. Je mailt de bewijsstukken mee door.