klachten

Heb je een klacht? Laat het ons online weten. Probeer je klacht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

Wat is een klacht?
Je hebt een klacht als je het niet eens bent met een handeling of prestatie van onze organisatie of een personeelslid ervan.

klachtenreglement

klachtenreglement

klachtenreglement