wettelijk samenwonen

Ben je meerderjarig, ongehuwd en deel je in Brasschaat je woonplaats met een ongehuwde partner, dan kan je een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Tenminste als jij en je partner niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoning.

Een wettelijke samenwoonst stopt automatisch bij het huwelijk of overlijden van één van de partners. Je kan het ook opzeggen in onderlinge overeenkomst. Dit document moet volledig ingevuld en ondertekend worden binnengebracht samen met de identiteitskaart van de twee partners.
Je kan de wettelijke samenwoning ook eenzijdig opzeggen, in dat geval moet er een provisie worden betaald voor de deurwaarderskosten.

meenemen

meenemen

  • indien van toepassing: verklaring wettelijk samenwonen
  • indien van toepassing: verklaring tweezijdige beëindiging