erfgenamen

Wat

Soms moet je na een overlijden erfgenamen opsporen, bijvoorbeeld om een financiële rekening te vereffenen.
Deze aanvraag  gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post. 

De gemeente mag geen attest van erfopvolging (de vroegere erfrechtverklaring) opstellen. Dit document moet je laten opstellen door de ontvanger van het registratiekantoor of door een notaris (www.notaris.be).