orgaandonatie - schenking lichaam aan wetenschap

Wat

Je organen, afgestaan na je overlijden, redden vaak het leven van anderen. Iedereen is daarom bij wet automatisch orgaandonor. Maar bij je overlijden vraagt men alsnog de goedkeuring van de nabestaanden.

Ook al wou je het graag, de nabestaanden kunnen zo nog steeds de donatie tegenhouden. Wil je dat vermijden, laat je dan uitdrukkelijk registreren als orgaandonor. Dan wordt de mening van de nabestaanden niet gevraagd.

Ook het tegengestelde is mogelijk: laten registreren dat je geen orgaandonor wil zijn.
  

schenking lichaam aan de wetenschap

Indien je je lichaam wil schenken aan de wetenschap, neem je rechtstreeks contact op met een universiteit. De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen. Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen wel voor de begrafenis. Universiteiten kunnen een lichaam weigeren.

Universiteit Antwerpen | T 03 265 28 28
Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk | T 056 24 62 44
Katholieke Universiteit Leuven, Vesaliusinstituut | T 016 33 66 81
Universiteit Gent | T 09 332 51 92
Vrije Universiteit Brussel | T 02 477 44 50