overlijden aangeven

Wat

Een overlijden wordt aangegeven door de begrafenisondernemer in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

De gemeente zorgt voor de noodzakelijke vergunningen (vervoer, begrafenis, crematie) en uittreksels voor ziekenfonds, werkgever...

Waar en wanneer de begrafenis plaatsvindt, wordt door de begrafenisondernemer in overleg met familie en gemeentelijke diensten overeengekomen.

    

meenemen

meenemen

  • formulier aanvraag lijkbezorging
  • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • identiteitskaart van de overledene
  • trouwboekje van de overledene
  • rijbewijs