overlijden aangeven

Wat

Een overlijden wordt aangegeven door de begrafenisondernemer in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

De gemeente zorgt voor de noodzakelijke vergunningen (vervoer, begrafenis, crematie) en uittreksels voor ziekenfonds, werkgever...

Waar en wanneer de begrafenis plaatsvindt, wordt door de begrafenisondernemer in overleg met familie en gemeentelijke diensten overeengekomen.

    

aangifte

aangifte

Je doet bij voorkeur de aangifte digitaal via Osiris.

Wil je de aangifte niet digitaal indienen, maak dan een afspraak.

meenemen op afspraak

meenemen op afspraak

  • formulier aanvraag lijkbezorging
  • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • identiteitskaart van de overledene
  • trouwboekje van de overledene
  • rijbewijs

formulier begraafplaatsen

formulier begraafplaatsen

Wil je de begrafenis regelen in Brasschaat, vul dan dit formulier in en bezorg het ons.