overlijden als gevolg van arbeidsongeval

Als het overlijden een gevolg is van een arbeidsongeval, dan betaalt de 
verzekeringsmaatschappij van de werkgever een begrafenisvergoeding en de transportkosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de begraafplaats, uitgekozen door de familie.

Onder bepaalde voorwaarden wordt er een maandelijkse rente uitbetaald aan de kinderen, gerechtigd op kinderbijslag, tot hun achttien jaar. Vraag het na via de werkgever van de overledene.

Ouders, broers en zussen komen soms, onder strikte voorwaarden, ook in 
aanmerking  voor een maandelijkse rente. Vraag bij het fonds voor 
arbeidsongevallen naar de voorwaarden om als ouder, broer of zus een 
maandelijkse rente te ontvangen.