overlijden als gevolg van beroepsziekte

Wanneer het overlijden het gevolg is van een erkende beroepsziekte worden dezelfde vergoedingen uitbetaald als bij arbeidsongevallen. 
De begrafenisvergoeding van de ziekteverzekering wordt van de vergoedingen afgetrokken. Je meldt het overlijden per aangetekend schrijven aan het fonds voor beroepsziekten.

Vermeld bij je schrijven het dossiernummer en voeg er een uittreksel van het overlijden bij. Het fonds voor beroepsziekten stuurt je aanvraagformulieren toe. Voor het invullen van de formulieren kan je steeds hulp krijgen bij het fonds voor beroepsziekten, het ziekenfonds of je vakbond.