overlijden in het buitenland aangeven

Wat

Indien iemand sterft in het buitenland, terwijl hij of zij op dat ogenblik in België was ingeschreven in de bevolkingsregisters, moet het worden aangegeven in de gemeente waar de overledene woonde.

Indien de overledene een Belg is, kan je als nabestaande vragen om het afschrift van de buitenlandse overlijdensakte over te schrijven naar de registers van de gemeente waar de overledene laatst woonde. Voor niet-Belgen bestaat deze mogelijkheid niet.
De overgeschreven akte krijgt dezelfde waarde als de akte opgesteld in het buitenland. Je hoeft dan als nabestaande nadien geen afschriften meer op te vragen in het buitenland.
    

meer info

meer info

Laat dit best doen door een begrafenisondernemer.