elektrisch autodelen met Partago

De gemeente Brasschaat springt mee op de kar van het autodelen!
Brasschaat stelt voortaan twee volledig elektrische wagens ter beschikking van de Brasschatenaren. Op die manier zetten we extra in op duurzame mobiliteit en maken we elektrisch rijden beschikbaar voor iedereen.

werkwijze voor nieuwe accounts

  1. Een personeelslid dat graag gebruik wil maken van de deelfietsen of deelwagens voor dienstverplaatsingen vraagt mondelinge toestemming aan het diensthoofd/de schooldirecteur.
    Via een link op intranet vult men een google formulier in.
  2. HRM maakt twee-wekelijks een oplijsting van al deze nieuwe aanvragen en vraagt het betreffende diensthoofd om deze aanvragen goed te keuren.
  3. Na goedkeuring van het diensthoofd/de schooldirecteur maakt HRM een account aan voor het personeelslid.
  4. HRM stuurt een email naar het personeelslid met concrete instructies voor het registreren in de app van partago en/of mobit.

contactgegevens

Partago 
T 0487 92 53 88
E info@partago.be