wijziging (voor)naam

op afspraak


Niet tevreden over je naam of voornaam? Met een gemotiveerde brief naar de FOD Justitie kan je je (voor)naam laten wijzigen.
Een naamsverandering wordt toegestaan als er ernstige redenen zijn, de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en de wijziging geen schade berokkent aan aanvrager noch aan derden.
Naamswijzigingen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd: namen via Koninklijk Besluit, voornamen via Ministerieel Besluit. Iedere belanghebbende kan hiertegen verzet aantekenen. Zonder verzet wordt de vergunning definitief na 60 dagen, te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Als je het officiële document, dat je naamswijziging bevestigt, ontvangen hebt, maak je een afspraak, zodat we het kunnen overschrijven in het bevolkingsregister.

Aanvraag

Maak een afspraak.

Meenemen

  • betalingsbewijs van registratie
  • Koninklijk Besluit of Ministerieel Besluit

Uitgelicht

burgerzaken

gemeentehuis
T 03 650 02 00
burgerzaken@brasschaat.be

op afspraak

 

 

openingsuren gemeentehuis
ma
08.00 - 16.00
di, vrij
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30