wijziging (voor)naam

op afspraak


Niet tevreden over je naam of voornaam? Onder bepaalde voorwaarden kan deze laten wijzigen. Weet wel dat je bij een (voor)naamswijziging je identiteitsdocumenten (identiteitskaart, reispas, rijbewijs) moet hernieuwen.

Je achternaam kan je laten wijzigigen bij de dienst naamsverandereingen van de FOD Justitie . De wijziging van een achternaam wordt toegestaan als er ernstige redenen zijn, de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en de wijziging geen schade berokkent aan aanvrager noch aan derden. De procedure duurt verschillende maanden.

Je voornaam kan je laten wijzigen bij je gemeente. Deze procedure is kosteloos; maar je draagt wel de kosten voor het hernieuwen van je identiteitsdocumenten. De procedure duurt maximum 3 maanden.

Aanvraag

Wijzigen achternaam
Zodra je bericht krijgt van de FOD Justitie dat je naamsverandering is goedgekeurd maak je een afspraak.
Neem zeker mee:

  • betalingsbewijs van registratie
  • Koninklijk Besluit

Wijzigen voornaam
Maak een afspraak.
Ben je in België geboren dan moet je niets meenemen. Geboren in het buitenland? Breng je geboorteakte mee.

Uitgelicht

burgerzaken

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30