uittreksel strafregister

online


Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. Het document somt effectief uitgesproken vonnissen op.

Er bestaan verschillende vormen van uittreksels uit het strafregister:

 • model 1 (art. 595 Sv)
  voor alle niet-gereglementeerde activiteiten
 • model 1 gereglementeerd (art. 596.1 Sv)
  voor gereglementeerde activiteiten zoals wapen- of jachtvergunning, wegtransport, personenvervoer, verzekeringen, boekhoudkundige en financiële beroepen...
 • model 2 (art. 596.2 Sv)
  voor alle activiteiten die onder opvoeding, begeleiding (psychologisch, medisch of sociaal), jeugdhulp, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen vallen.

Aanvraag

De gemeente kan enkel uittreksels afleveren voor inwoners die ingeschreven zijn in Brasschaat.

 • online
  Je doet de aanvraag online, wij sturen je het document per post op. Dit kan enkele dagen duren.
 • aan het onthaal
  Kom zonder afspraak langs aan het onthaal. We noteren je aanvraag en sturen je het document per post op binnen enkele dagen. Het uittreksel kan niet onmiddellijk worden meegegeven

Het centraal strafregister levert zonder tussenkomst van de gemeente attesten af voor:

 • burgers die niet meer in België ingeschreven zijn
 • burgers die ambtelijk geschrapt zijn
 • rechtspersonen

Je kan dit op 2 manieren aanvragen.

 • Je kan ter plaatse gaan bij het centraal strafregister. Adres: Waterloolaan 80 | 1000 Brussel | openingsuren: 9 tot 11.30 uur / 14 tot 15.30 uur. T 02 552 27 29
 • Vraag het document aan per mail strafregister@just.fgov.be 

Uitgelicht

burgerzaken

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30