huisvuil tijdens wegenwerken

Als er in een straat werken zijn, is het voor huisvuilwagens niet evident om huisvuilcontainers in de straat te ledigen. Zij kunnen de straat dan niet inrijden. Daarom is het de gangbare regel dat we bij werken, huisvuilcontainers naar de dichtsbijzijnde hoeken van de straat brengen tot waar de huisvuilwagen wel geraakt.
Breng dus zelf je container naar de hoek van de straat en haal hem daar ook terug op.