huisvuil tijdens wegenwerken

Als er in een straat werken zijn, is het voor huisvuilwagens niet evident om huisvuilcontainers in de straat te ledigen. Zij kunnen de straat dan niet inrijden. Daarom is het de gangbare regel binnen de gemeente dat bij werken, huisvuilcontainers naar de dichtsbijzijnde hoeken van de straat gebracht worden tot waar de huisvuilwagen wel geraakt. Je moet dus zelf je container naar de hoek van de straat brengen en terug ophalen.