erfgenamen

Soms moet je na een overlijden erfgenamen opsporen, bijvoorbeeld om een financiële rekening te vereffenen. Als je hierbij de hulp inroept van de gemeente, moet je kunnen aantonen dat je recht hebt om de erfgenamen te kennen. Behalve wanneer je beroepshalve gebonden bent aan een deontologische code.

De gemeente mag geen attest van erfopvolging (de vroegere erfrechtverklaring) opstellen. Dit document moet je laten opstellen door de ontvanger van het registratiekantoor indien er:
• geen testament of andere wilsverklaring is,
• geen huwelijkscontract bestaat,
• geen onbekwame erfgenamen zijn.
In alle andere gevallen is het verplicht om het attest van erfopvolging te laten opstellen door een notaris (www.notaris.be).

Registratiekantoor van de gemeente Brasschaat: Italiëlei 4 Bus 3 | 2000 Antwerpen
T  02 575 57 90 |  F  02 579 71 57 |  rzsj.kantoor.antwerpen1@minfin.fed.be
Hier kan je op weekdagen terecht van 8 tot 12 uur.

Aanvraag

Doe je aanvraag schriftelijk, bij voorkeur via burgerzaken@brasschaat.be.
Wij contacteren je dan om je aanvraag te bespreken.

Uitgelicht

burgerzaken

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30