vzw +3 centrum

De seniorenraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende seniorenbonden en vergadert regelmatig met het oogpunt de belangen van de senioren te behartigen. Eventuele problemen en/of te behandelen punten geef je best door aan het secretariaat.

Er is een seniorencafetaria met dranken aan democratische prijzen.
Openingsuren: van maandag tot zaterdag van 13 tot 17 uur.