buurtinformatienetwerk (BIN)

Wat

Een BIN is de samenwerking tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Ze wisselen informatie uit, specifiek afgestemd op de betrokken buurt en zijn inwoners. BIN's verhogen het veiligheidsgevoel, bevorderen sociale controle en zijn een makkelijk kanaal om preventieve maatregelen te promoten.

Als je je engageert als BIN-lid ontvang je via mail of telefoon dringende berichten (bijvoorbeeld vraag tot aanzetten tuinverlichting bij interventies) en niet-dringende berichten (bijvoorbeeld preventietips). De politie verwacht dat je verdachte gedragingen onmiddellijk meldt en dat je niet zelf verdere actie onderneemt.

Elke wijk in Brasschaat heeft een buurtinformatienetwerk. Er is ook een BIN voor zelfstandige ondernemers om je gratis bij aan te sluiten. Per BIN zijn coördinatoren aangesteld die het eerste aanspreekpunt vormen.

Voor vragen kan je steeds terecht bij pz.brasschaat@police.belgium.eu