gemeentelijk administratieve sanctie (GAS)

Wat

Overlast is een subjectief begrip. Wat jou stoort of ergert, is anderen misschien niet eens opgevallen. Niet elke vorm van overlast wordt trouwens opzettelijk veroorzaakt, denk maar aan het geluid van spelende kinderen.

Maar storend gedrag is soms ook doelbewust, bijvoorbeeld het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen tegen huisgevels, graffiti... Zulk gedrag kunnen we aanpakken via gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Die sancties kunnen oplopen tot 350 euro, eventueel aangevuld met bijkomende administratieve maatregelen.

Politie, gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren en de bijzondere veldwachter stellen de overtredingen vast. Een ambtenaar van de gemeente legt de financiële sanctie op, zonder tussenkomst van parket of rechtbank.
 

kosten

kosten

De kostprijs van de GAS-boete is afhankelijk van de overtreding, GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro.

algemene info

algemene info

naar de website

wetgeving

wetgeving

- 30 SEPTEMBER 2019 - gemeenteraadsbesluit gemeentelijk algemeen politiereglement
 

naar de website

federale overheid

federale overheid

- 24 JUNI 2013 - wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
- 9 MAART 2014 - koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

naar de website