rampenplanning

nood- en interventieplanning
Bij de melding van een noodsituatie schieten meteen een aantal diensten in gang. Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een overstroming, watersnood, een spoorwegongeval, een zwaar verkeersongeval, ontploffing, brand of instorting zijn. De interventie vereist een coördinatie van verschillende diensten om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen ervan te beperken.

Het gemeentebestuur en de hulpverleners in Brasschaat werken samen om haar inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking is vastgelegd in het Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg ANIP). De noodplanning voorziet coördinatieactiviteiten en -mechanismen bij een noodsituatie.

overlast
Overlast is een subjectief begrip. Wat jou stoort of ergert, is anderen misschien niet eens opgevallen. Niet elke vorm van overlast wordt opzettelijk veroorzaakt (bv. het geluid van spelende kinderen).

Als storend gedrag echter doelbewust gebeurt (bv. het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen tegen huisgevels, graffiti...) kunnen dergelijke feiten bestraft worden via het Algemeen Politiereglement. Hierin staan duidelijke regels voor goed samenleven in onze gemeente. Als je de regels overtreedt, riskeer je een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Een geldboete kan oplopen tot 250 euro. Daarnaast zijn nog andere administratieve sancties mogelijk. De politie en de gemeenschapswachten stellen de overtredingen vast. Een ambtenaar van de gemeente legt de geldboete op. Hiervoor is geen tussenkomst van het parket of de rechtbank meer nodig.

gemeenschapswachten
Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers met vragen over veiligheid, preventie en overlast.

Ze informeren en sensibiliseren automobilisten over verkeersveiligheid en helpen mensen veilig oversteken. Het zijn de gemeenschapswachten die een oogje in ’t zeil houden op evenementen. Ze houden ook toezicht op risicoplaatsen en in de omgeving van scholen.   

veiligheidscel

Het KB regelt ook dat elke gemeente een veiligheidscel dient op te richten.
De uitvoering van rampenbestrijding is in eerste instantie opgedragen aan de diensten die ook met de dagelijkse hulpverlening belast zijn. Primair zijn dit de brandweer, de politie en de organisaties op het terrein van de spoedeisende medische hulpverlening. Een effectieve rampenbestrijding vergt nauwe samenwerking tussen de betrokken disciplines. Die samenwerking komt uitsluitend tot stand als de voorbereiding op de rampbestrijding interdisciplinair wordt aangepakt.

samenstelling veiligheidscel
taken van de veiligheidscel 

Wat te doen bij een noodsituatie?
Als je getuige bent van een ramp bel het hulpcentrum 100-101 (112 met gsm).

Wat moet je vermelden?

  • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich bevindt
  • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp)
  • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten
  • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier
  • Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zo nodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.