sneeuw- en ijzelbestrijding

Wat

Brasschaat heeft een duidelijk plan om sneeuw- en ijzel te bestrijden. Daarin staan alle maatregelen die genomen worden door eigen diensten, externe partners en vrijwilligers.

Je bent verplicht het voet- en fietspad voor je eigendom blad-, sneeuw- en ijsvrij te houden. Voor sommige alleenstaanden, ouderen en personen met een handicap is dat niet eenvoudig. Gelukkig kunnen heel wat van die mensen rekenen op familie, vrienden of buren om een handje toe te steken. Maar niet iedereen heeft dat geluk...
Misschien kan jij een hulpbehoevende in jouw straat helpen bij het blad-, sneeuw- en ijsvrij houden van het voetpad? Wij ondersteunen je graag met het nodige materiaal. 

Heb je een melding, klacht of suggestie over onze aanpak van sneeuw- en ijzelbestrijding, laat het ons gerust weten.
   

eerst hoofdwegen dan wijkverzamelwegen

eerst hoofdwegen dan wijkverzamelwegen

Bij sneeuw en ijzel rijden onze strooidiensten eerst langs de belangrijkste wegen: hoofdwegen en wijkverzamelwegen. Kortom: straten met veel of redelijk veel doorgaand verkeer. Naast die grote wegen strooien we ook op verbindingsfietspaden en aan scholen. Op de gewestwegen (Bredabaan, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Kapelsesteenweg) wordt door de diensten van het Vlaams Gewest gestrooid.
De andere straten, woonstraten waar minder verkeer is of weinig doorgaand verkeer, staan niet op het strooiplan. Woont u in zo'n straat, dan moet u hoogstens uw eigen straat of twee straten verder om op een weg te komen waar wel gestrooid is. De hinder is daarmee beperkt. De redenen waarom niet in alle straten wordt gestrooid: erg milieuonvriendelijk, niet realiseerbaar en bovendien duur.
 

strooiplan

strooiplan

Bij sneeuw en ijzel rijden onze strooidiensten eerst langs de belangrijkste wegen: hoofdwegen en wijkverzamelwegen. Kortom: straten met veel of redelijk veel doorgaand verkeer. Naast die grote wegen strooien we ook op verbindingsfietspaden en aan scholen. Op de gewestwegen (Bredabaan, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Kapelsesteenweg) wordt door de diensten van het Vlaams Gewest gestrooid.

De minder belangrijke straten, woonstraten waar minder verkeer is of weinig doorgaand verkeer, staan niet op het strooiplan. Woont u in zo'n straat, dan moet u hoogstens uw eigen straat of twee straten verder om op een weg te komen waar wel gestrooid is. De hinder is daarmee beperkt. De redenen waarom niet in alle straten wordt gestrooid: erg milieuonvriendelijk en bovendien duur.

In volgende straten wordt eerst gestrooid (prioritaire route):
Brechtsebaan, Bossaersstraat (vak Bredabaan-Durentijdlei), Bethaniëlei, Ploegsebaan (vak Bredabaan-containerpark), Lage Kaart, Zilverberkenlei, Pauwelslei, Het Heiken, Rerum Novarumlei, Miksebaan (vak Elshoutbaan-Remi Quadens), Valeriaan, Beemdenstraat (vak Miksebaan-De Tomermaat), Prins Kavellei, Martouginlei (vak Prins Kavellei-Augustijnslei), De Mortel, Van Hemelrijcklei, de Borrekenslei, Hoogboomsteenweg, Augustijnslei, Max Hermanlei (vak Hoogboomsteenweg-Hoge Akker), Leeuwenstraat, Middelkaart, Leopoldslei,Hoge Akker (vak Hoge Kaart-Max Hermanlei), Hoge Kaart (vak Leeuwenstraat-Rustoordlei), Rustoordlei (vak Lage Kaart-Hoge Kaart), Zegersdreef, Hemelakkers, Frilinglei, Henrilei, Sint-Antoniuslei, Annadreef, Molenweg, De Caterslei, Voshollei, Vriesdonkakker, Ludgardislei, Baillet-Latourlei, Donksesteenweg, Louislei (vak Kapelsesteenweg-Frilinglei), Zwaantjeslei (vak Bredabaan-Baillet Latourlei), Acacialei, Leopoldslei 

Daarna komen volgende straten aan de beurt (secundaire route):
Kapellei, della Faillestraat (vak Bredabaan-Durentijdlei), Durentijdlei (vak Bredabaan-Della Faillestraat), Papestraat (vak Sint-Jobsesteenweg-kliniek De Mick), Dullinge, Guyotdreef, Hoge Kaart (vak Guyotdreef–Leeuwenstraat en vak Rustoordlei-Lage Kaart), Heislagsebaan, Isenbaertlei, Heideaard, Vagevuurvelden, De Romboutweg (vak Hoge Kaart-Max Hermanlei), Max Hermanlei (vak Hoge Akker-Paulusstraat), Paulusstraat, Van de Wiellei, Verhoevenlei, du Boislei, Fabriekstraat (vak Elisalei-Sparrenlaan), Sparrenlaan (vak Fabriekstraat-Castel del Vinolei), Castel del Vinolei, Elisalei, Zwemdoklei (vak Elisalei-Charlottalei), Boskapellei, Carolinlalei, Alfredlei (vak Lage Kaart-Frilinglei), Ternincklei (vak Kapelsesteenweg-Baillet Latourmlei).