burenbemiddeling

Wat

Brasschaat is een mooie plek waar veel mensen samenleven. Dat leidt soms tot moeilijke situaties: luide muziek, blaffende honden, overhangende takken, de levensstijl van de buren, pesterijen ...

Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar lukt het niet?
Dan kan je bij de gemeente terecht voor een neutrale bemiddelaar. De bemiddeling vindt plaats in een informele sfeer en tracht te voorkomen dat politie of vrederechter oplossingen van buitenaf moeten opleggen.

De essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat ieder bereid is om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en in aanwezigheid van onze neutrale bemiddelaars.
De bemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Op die manier creëren we een win-win situatie waarbij (eventuele) problemen in de toekomst makkelijker vermeden en bespreekbaar worden.

Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en voor feiten die al behandeld worden door een rechtbank.
   

AANVRAAG

AANVRAAG

Neem contact op met de dienst burenbemiddeling zij helpen je graag verder: doe dit via het
nummer 03 650 02 14 of mail naar burenbemiddeling@brasschaat.be.

De coördinator, Karina van Goethem, zal de situatie met jou bespreken en onderzoeken of het probleem al dan niet ontvankelijk is voor bemiddeling en zal de procedure, in positief geval, verder opstarten.