zelfhulpgroepen

Anonieme alcoholisten

T 03 239 14 15
bereikbaarheid: altijd bereikbaar.
vergaderlokaal: Gemeentepark 15 | 2930 Brasschaat.

Al-Anon

T 03 651 55 74 en 03 646 26 04
dienstverlening: hulp aan familieleden van drankzuchtigen.

Albro

De heer E. Jacobs
T 03 664 06 17
bereikbaarheid: uitsluitend telefonisch, alle werkdagen van 18 tot 19 uur.
dienstverlening: praatgroep voor alleenstaanden tussen twintig en vijftig jaar en individuele begeleiding bij echtscheiding en overlijden.

Vlaamse diabetes vereniging

De heer Georges Claes
De Vréstraat 6 | 2100 Deurne  
T 03 326 47 85

Zelfhulpgroep vzw Borstvoeding

Mevr. I. De Ridder 
T 03 645 34 10
bereikbaarheid: tussen 16 en 20 uur.
dienstverlening: advies inzake borstvoeding. Moedergroep elke tweede woensdag van de maand van 20 tot 22 uur (vooraf bellen).

Multiple sclerose zelfhulpgroep

Mevr. M. De Mulder-Servaes
De Wilgaert 20 | 2930 Brasschaat 
T 03 651 78 30
bereikbaarheid: steeds bereikbaar.Dienstverlening: opvang en begeleiding van MS-patiënten en familie.

Parkinsonpatiënten

De heer en mevrouw H. Van den Hende-Van Eecke
Spechtlaan 16 | 2930 Brasschaat 
dienstverlening: opvang en begeleiding van Parkinsonpatiënten en hun familie.

Dag na dag

De heer P. Avermaete
Oudstrijderslei 21 | 2930 Brasschaat 
T 03 647 24 87
dienstverlening: voor ouders van een zwaar ziek kind.

Alzheimer Liga

Mevr. A. Van Gansen-Vervoort
Prins Kavellei 90 | 2930 Brasschaat 
T 03 651 76 98
bereikbaarheid: telefonisch, werkdagen van 17 tot 21 uur.
dienstverlening: organisatie van gespreksgroepen voor familieleden die zorg dragen voor een demente persoon.

Sudeckatrofiepatiënten

Mevr. I. Strijbos
V. Hemelrijcklei 37 | 2930 Brasschaat 
T 03 652 14 72
bereikbaarheid: telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur.
dienstverlening: info over sudeckatrofie, een abnormale reactie in een lidmaat of een deel ervan, die kan optreden na een - dikwijls licht -ongeval of een operatie aan dit lidmaat. Zeer zelden kan de ziekte spontaan ontstaan. Invaliditeit en ernstige pijnen kunnen optreden.

Ups & downs

T 03 653 20 26
bereikbaarheid: van 19.30 tot 21.30 uur.
dienstverlening: voor mensen (en hun familie of vrienden) die last hebben van sterke stemmingsschommelingen.

Similis zelfhulpgroep

Mevrouw Caroline Westerman
Heislagsebaan 172 | 2930 Brasschaat 
T 03 651 74 88
dienstverlening: voor familieleden en vrienden van personen met psychische problemen.

Huntingtonpatiënten en hun families

Mevrouw Gerda De Coster
Hanendreef 20 | 2930 Brasschaat 
T 03 651 44 14 
gerdadecoster@telenet.be

SIDS-ouders

Fam. Gysel
Koerspleindreef 48 | 2950 Kapellen 
T 03 664 81 11
dienstverlening: info over en hulp bij wiegedood.

VI. fed.centra Belg. Liga tegen epilepsie

De heer R. Coucheir
Bredabaan 433 | 2930 Brasschaat 
T 03 651 66 29

Fobie Kontakt

Familie Broeckx
De Stappe 28 | 2640 Mortsel 
T 03 658 93 92
Vereniging ter verdediging van persoon en gezin
Gemeentepark 1 | 2930 Brasschaat 
T 03 653 14 60
bereikbaarheid: alle werkdagen van 9 tot 16.30 uur.
dienstverlening: info over de sekteproblematiek in Vlaanderen.

Raad van ouders van de jeugdhulp

Heislagsebaan 35 bus 3 | 2930 Brasschaat 
T 03 663 02 41
Post sturen naar Postbus 28, 2930 Brasschaat
Ondersteuningscentrum voor ouders en ouderverenigingen van de jeugdhulp in Vlaanderen en Brussel.

Luisterend Oor

Mevrouw M. Dilens
Onderheide 22 | 2930 Brasschaat 
T 03 288 77 47 (jeanine) of 03 636 43 13 (Carla)
Heb je nood aan een gesprek? Dat kan, anoniem en gratis. Na telefonische afspraak.
Samenkomst om de veertien dagen.

Oever vzw

Durentijdlei 52 | 2930 Brasschaat 
T 0478 54 54 54 (Pieter) of 03 653 46 13 (Nicole)
doelpubliek: singles iedereen die niet gehuwd is - Leeftijd: vanaf 25 jaar.
De bedoeling is dat mensen hun netwerk aan sociale contacten verruimen op een ongedwongen, spontane manier via activiteiten.
 

Oudervereniging nierpatiëntjes vzw

Mevrouw A. Beyers-Eygenraam
Molenheide 13 | 2930 Brasschaat 
henk.beyers@pi.be 
www.nierpatient.be
Het op materieel en moreel vlak aanwenden van alle middelen die nierdyalyse en/of transplantatie bij kinderen en adolescenten kunnen bevorderen en het begeleiden van gezinnen met ernstige niermoeilijkheden. De oudervereniging wil gezinnen verenigen die een kind hebben dat aan de nierdialyse is of getransplanteerd is. Maar ook gezinnen met een kind dat nog niet aan de dialyse is, kunnen bij de vereniging terecht. De oudervereniging wil die gezinnen opvangen, begeleiden en vormen door middel van ledenvergaderingen, persoonlijke contacten periodieke blaadjes met tips en informatie van ouders.

Lymfoedeem - zelfhulpgroep

Mevrouw R. Vercauteren
Kapelsesteenweg 424/6 | 2930 Brasschaat 
T 03 877 43 49
Het doel van de groep is het verstrekken van recente informatie over de aspecten van lymfoedeem en de behandelingsmogelijkheden en het uitsisselen van ervaringen. De groep wil een informatiebron zijn voor patiënten met de betreffende aandoening en richt infodagen in om lotgenoten samen te brengen.
 

gespreksgroep voor nabestaanden van zelfdoding

Mathy Paeshuyse/Geert Hulselmans | T 0473 759 751
nazelfdoding.turnhout@werkgroepverder.be
www.werkgroepverder.be
Wanneer mensen door zelfdoding uit het leven stappen, blijven de nabestaanden vaak achter met een diepe leegte, intense emoties en veel vragen. Zij worstelen vaak met de waaromvraag, met schuldgevoelens, enz. De groep is een plaats om daarover te spreken, mekaar te ondersteunen en
(h)erkenning te te vinden bij elkaar.