maatwerkbedrijven

GOB DE PLOEG

Verhoevenlei 50 | T 03 670 71 45 | www.deploeg.be

bereikbaarheid
alle werkdagen van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur

dienstverlening
De Ploeg is een vzw die zich dagelijks inzet om mensen met een arbeidshandicap en kansarmen te ondersteunen bij hun professionele integratie in het reguliere arbeidscircuit. Door middel van werk op maat versterken we hun sociale positie en leggen we de basis voor de sociale inclusie van de doelgroep. De jobcoaches organiseren een traject op maat waarbij opleidingen en stages op de werkplek georganiseerd worden, aanpassingen gebeuren in de werkomgeving in overleg met de werkgever etc. Daarnaast voorzien we ook loopbaanbegeleiding en een aparte jongerenwerking waarbij er nauw samengewerkt wordt met onderwijs en VDAB.

SOCIALE WERKPLAATS BRASSCHAAT

Gemeentepark 6 | T 03 651 35 42

bereikbaarheid
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur

dienstverlening
Kansarmen een gepaste arbeid en begeleiding bieden. De sociale werkplaats Brasschaat herstelt voet- en fietspaden in de gemeente.

BESCHUTTENDE WERKPLAATS VZW ARALEA

Gemeentepark 6 | T 03 651 35 42 | F 03 653 06 67
info.aralea@aralea.be

bereikbaarheid
alle werkdagen van 8.30 tot 16 uur

dienstverlening
Tewerkstelling bieden aan mensen die, om diverse redenen, hiertoe weinig of geen kansen hebben. De werkplaats voert vooral projecten uit in het raam van groenzorg voor openbare besturen, scholen, onderhoud bedrijfsterreinen... Ook plastificeren van boeken. Aralea is een vereniging opgericht in de schoot van de gemeente. Ze heeft tot doel de tewerkstelling en huisvesting voor mensen met een handicap in Brasschaat te bevorderen. Concreet betekent dit de oprichting van een beschuttende werkplaats, het bevorderen van een passende tewerkstelling, beroepsopleiding en revalidatie van mindervaliden. Voor de huisvesting houdt dit in: beheer van een gezinsvervangende tehuizen en de begeleiding van mindervaliden in hun woonsituatie. Aralea baat eveneens kinderboerderij Mikerf uit.

GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN ARALEA

Laagland 101 | T 03 652 08 84
Mollei 126 | T 03 652 15 20

dienstverlening
Deze vzw beheert gezinsvervangende tehuizen voor werkende gehandicapte mensen.

BESCHUTTENDE WERKPLAATS VZW NOORDHEUVEL

Miksebaan 266 | T 03 663 54 00

bereikbaarheid
ma-do van 8.30 tot 17 uur | vrijdag van 8.30 tot 15 uur

dienstverlening
Noordheuvel is een middelgrote beschutte werkplaats uit Brasschaat dat een 130 andersvalide arbeiders en 25 bedienden tewerkstelt. Bedrijven, openbare besturen en organisaties vertrouwen ons opdrachten toe die niet tot hun eigen kernactiviteit behoren.
Er zijn vier afdelingen:

  • Industries: Binnen deze afdeling fungeren we als toeleverancier voor K.M.O en industrie. Van montage, verpakkingen, samenstellen van kits, mailings tot meer complexe opdrachten als kwaliteitscontroles en het digitaliseren van archieven worden aan ons toevertrouwd.
  • Outsourcing: Dezelfde aard van werken voeren wij ook in de gebouwen van de klant uit. Onze ploegen worden steeds begeleid door een monitor/ploegbaas die het aanspreekpunt is voor de klant en de arbeiders aanstuurt. Noordheuvel staat zelf in voor het vervoer van zijn personeel naar de klanten.
  • Groenzorg: Onze afdeling groenzorg staat zowel voor aanleg als onderhoud van groen in. Wij richten ons naar openbare besturen, bedrijven en particulieren. Ook aanverwante opdrachten zoals onderhoud van parkings & bedrijfsterreinen, boswerkzaamheden als onderhoud van signalisatie zijn mogelijk.
  • Bouw: Noordheuvel richt zich op het bouwrijp maken van terreinen, opruimen van werven, verhuurklaar maken van woningen. Kortom aanvullende werken in de bouw die geen inzet van gespecialiseerde vaklui vergen.