parkeerkaart

Wat

Als je moeilijkheden ondervindt met je te verplaatsen heb je soms recht op een parkeerkaart.

Deze strikt persoonlijke kaart laat je toe te parkeren op voorbehouden plaatsen voor mindervaliden. Je mag de kaart in eender welke wagen gebruiken, zolang je maar kan aantonen dat je bestuurder of passagier bent.
    

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Voor meer informatie of een afspraak kan je telefonisch contact opnemen met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen op het nummer 03 650 29 30.

meenemen

meenemen

  • identiteitskaart
  • naam van je behandelende arts
  • eventueel het  attest FOD Sociale Zekerheid of
  • eventueel bewijs van toelating van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) voor de aankoop van een rolstoel, scooter of auto.