parkeerkaart

Wat

Als je moeilijkheden ondervindt met je te verplaatsen heb je soms recht op een parkeerkaart.

Deze strikt persoonlijke kaart laat je toe te parkeren op voorbehouden plaatsen voor mindervaliden. Je mag de kaart in eender welke wagen gebruiken, zolang je maar kan aantonen dat je bestuurder of passagier bent.
    

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Je kan bij de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen terecht om je te helpen bij jouw aanvraag. Verder kan je ook bij ons terecht voor informatie, opvolging van jouw dossier, ...

meenemen

meenemen

  • identiteitskaart
  • naam van je behandelende arts
  • eventueel het  attest FOD Sociale Zekerheid of
  • eventueel bewijs van toelating van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) voor de aankoop van een rolstoel, scooter of auto.