hulp aan senioren (65+)

Bij de FOD Sociale Zekerheid kan je een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. Deze tegemoetkoming kan je ontvangen als je:

  • 65 jaar of ouder bent;
  • aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoet (Belg – er bestaan uitzonderingen, informatie te bekomen op deze dienst);
  • woont en verblijft in België. Er bestaan uitzonderingen, informatie te bekomen op deze dienst.
  • verminderde zelfredzaamheid kan aantonen, dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals je verplaatsen, eten bereiden en eten nuttigen, je verzorgen en aankleden, je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen, gevaar inschatten en vermijden, contacten onderhouden met andere personen.
  • kan aantonen dat je financiële middelen onder de grens liggen. De FOD Sociale Zekerheid houdt rekening met de inkomsten van je huishouden, dit wil zeggen je inkomsten en de inkomsten van je partner (de persoon die bij je woont en die geen familie is). Verder wordt er ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen van onroerende goederen, roerende goederen (spaargelden e.a.), verkopingen en schenkingen die je of je partner in de 10 jaar voor de aanvraag hebt gedaan, …

Aanvraag

Voor meer informatie neem je contact op met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen.

informatiebrochure

Uitgelicht

sociale dienst

OCMW
T 03 650 25 00
T 0800 90 320 (gratis nummer)
ocmw@brasschaat.be

open
ma, wo, do en vr
09.00 - 12.00
14.00 - 16.00 (enkel op afspraak)

di
09.00 - 12.00