tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (65+)

Je kan een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden online, via de sociale dienst van jouw ziekenfonds of het OCMW aanvragen. Deze tegemoetkoming kan je ontvangen als je:

  • 65 jaar of ouder bent;
  • in Vlaanderen woont of sociaal verzekerd bent in de EU of EER of Zwitserland;
  • aangesloten bent bij de Vlaamse Sociale Bescherming;
  • kan aantonen dat je financiële middelen onder de grens liggen. De zorgkas houdt rekening met de inkomsten van je huishouden, dit wil zeggen je inkomsten en de inkomsten van je partner (de persoon die bij je woont en die geen familie is). Verder wordt er ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen van onroerende goederen, roerende goederen (spaargelden, belegginen, e.a.), verkopingen en schenkingen die jij of je partner in de 10 jaar voor de aanvraag hebt gedaan, …

Aanvraag

Voor meer informatie, aanvraag, opvolging van je dossier, e.a. neem je contact op met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen.

Meer informatie over deze en andere tegemoetkomingen vind je ook in onze Informatiebrochure

 

Uitgelicht

sociale dienst

OCMW
T 03 650 25 00
T 0800 90 320 (gratis nummer)
ocmw@brasschaat.be

open (maak eerst een afspraak)
ma
08.00 - 16.00
di, vrij
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30