gemeentelijke toelage voor mantelzorg

Wat

Ben je 21 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden in het dagelijkse leven? Dan kan je onder voorwaarden recht hebben op de gemeentelijke mantelzorgtoelage.
  

voorwaarden

voorwaarden

  • je bent op 31 oktober 2019 minstens 21 jaar
  • je woont in Brasschaat
  • je verblijft niet in een instelling
  • je hebt een attest van de Fod sociale zekerheid van minstens 9 punten
  • je geniet van de verhoogde tegemoetkoming - voorkeurregeling van het ziekenfonds
  • je komt niet in aanmerking voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen de Vlaamse zorgverzekering)

bedrag

bedrag

Je kan maximaal 250 euro op jaarbasis ontvangen. Het aanvraagjaar wordt op 31 oktober 2019 afgesloten. De toelage wordt op het einde van het jaar uitbetaald.

AANVRAAG

AANVRAAG

Je kan het aanvraagformulier krijgen op de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen.

Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier vanaf 1 mei 2019 en uiterlijk op 31 oktober 2019 aan de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen. Bij te voegen stukken bij de aanvraag:

  • kleefbriefje ziekenfonds;
  • bewijs verminderde zelfredzaamheid (medisch attest Fod sociale zekerheid waaruit een handicap van minstens 9 punten blijkt).
  • een bewijs dat je het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden niet ontvangt (kan je opvragen bij je ziekenfonds/zorgkas).
  • kopie identiteitskaart