stookoliedossier aanvragen

Wat

Heb je het financieel moeilijk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage aanvragen. Zo bespaar je tot maximaal 210 euro op je jaarlijkse verwarmingsfactuur.
  

voorwaarden

voorwaarden

 • je verwarmt met mazout/huisbrandolie, petroleum of propaangas (zowel bij levering aan huis als aan de pomp);
 • de levering vindt plaats tussen 1 januari en 31 december;
 • je voldoet aan één van volgende voorwaarden m.b.t. inkomsten:
       * jij en je gezin hebben recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte – en invaliditeitsverzekering
       * jij en je gezin hebben een jaarlijks bruto-inkomen dat lager is dan €19.105,58 + €3.536,95 per persoon ten laste
         (er wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning)
 • je bent in schuldbemiddeling en je kan de verwarmingsfactuur niet betalen

Je moet de aanvraag doen binnen de 60 dagen na levering.

meenemen

meenemen

Breng volgende zaken mee:

 • leveringsfactuur,
 • identiteitskaart,
 • aanslagbiljet van de belastingen van alle inwonenden,
 • kleefbriefje van het ziekenfonds van alle leden van het huishouden,
 • bankrekeningnummer,
 • (indien je op een appartement woont) een kopie van de factuur en een attest waarop vermeld staat op hoeveel appartementen/woongelegenheden de factuur betrekking heeft.

AANVRAAG

AANVRAAG

Voor meer informatie of een afspraak kan je telefonisch contact opnemen met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen op 03 650 29 30.