personenalarm

verantwoordelijke
mevrouw Annelies Peeraer | T 03 650 25 74
ouderenzorg@ocmwbrasschaat.be

dienstverlening
Senioren die niet terecht kunnen bij hun mutualiteit kunnen beroep doen op het OCMW om een bejaardenalarmsysteem te plaatsen dat de veiligheid verhoogt van de senior in huis. Door te drukken op een alarmknop die ze aan hals of arm dragen, kunnen bejaarden hulp inroepen via een alarmcentrale. Die centrale verwittigt dan familie, kennissen of indien nodig hulpdiensten.

Uitgelicht