ambulante handel

Wil je je handelswaar buiten een reguliere winkel verkopen, zoals bijvoorbeeld op een openbare markt, op straat, huis-aan-huis of op andere plaatsen? Dan doe je aan ambulante handel. Daarvoor moet je in Brasschaat een vergunning hebben.

Aanvraag

Mail naar kmo@brasschaat.be en voeg er volgende documenten bij:

  • machtiging als werkgever;
  • machtiging als aangestelde (indien van toepassing);
  • attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
  • attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
  • verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid;
  • plan met aanduiding waar je wil verkopen;
  • schriftelijk akkoord van de eigenaar, uitbater, huurder van de private eigendommen (indien je gaat verkopen op privaat domein).

Uitgelicht

HRM (personeel en onderwijs)

Rozenhoeve
T 03 650 02 70
F 03 650 02 89
hrm@brasschaat.be

open

ma, wo en do
08.30 - 12.30
13.30 - 17.00

di
13.30 - 17.00

vr
08.30 - 12.30
13.30 - 16.00

Maak gerust een afspraak, zo zijn we zeker dat we de nodige tijd en aandacht kunnen geven aan je vraag.