leegstand

Wat

Brasschaat hecht veel belang aan degelijke huisvesting en een mooi straatbeeld. Daarom gaat er bijzondere aandacht naar het opsporen van leegstaande en verwaarloosde woningen.

Hoe gaat dit in zijn werk:

 1. Wij sturen een brief naar de eigenaar van het pand om aan te kondigen dat we langskomen.
 2. Wij gaan ter plaatse kijken en maken foto's. Van dit bezoek maken we een verslag en een fotodossier.
  Tijdens het bezoek komen we niet in de woning zelf, enkel op het perceel.
 3. Vervolgens sturen we alle informatie naar de eigenaar.
 4. De eigenaar heeft dan verschillende mogelijkheden:
  - de leegstand aanvaarden,
  - een vrijstelling aanvragen,
  - in beroep gaan.
 5. Jaarlijks kijken we alle gegevens opnieuw na. Is de situatie nog steeds dezelfde dan heffen we een leegstandbelasting.