overkoepelende renovatiepremie

De overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.
De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.

De aanpassingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.
Via Wonen Vlaanderen zijn alle nodige documenten en toelichtingen beschikbaar.