kwijtschelding huur/concessievergoedingen en uitstel betaling leningen

Gemeentebestuur besliste in kader van corona om enkele financiële maatregelen te nemen voor verenigingen en ondernemingen in Brasschaat.

Deze zijn:

  • tijdelijke kwijtschelding van huur- en concessievergoedingen voor het gebruik van gemeentelijk patrimonium en dit voor de periode van 15 maart tot 30 juni 2020 voor verenigingen en tot 31 mei 2020 voor andere ondernemingen en organisaties.
  • tijdelijke opschorting van terug te betalen leningbedragen voor de periode maart – juni 2020 en de verlengingen van deze leningen voor een periode van 4 maanden.