lastenboeken en offertes

Wat

Zoals voorzien in de wetgeving op overheidsopdrachten, stelt de gemeente voor diverse aankopen lastenboeken op. Hierop kunnen, naargelang de gehanteerde procedure, aangeschreven of vrije kandidaten offertes indienen.

Bij open procedures kan eender welke kandidaat het lastenboek elektronisch opvragen. Bij gesloten procedures worden alleen aangeschreven firma's door het schepencollege weerhouden.
De offertes dien je schriftelijk in. Bij afgifte van de offerte bij de gemeente krijg je een ontvangstbewijs. Dat bewijs krijg je niet als je de offerte verzendt per post. Verstuur daarom je offerte best aangetekend.
 

AANVRAAG

AANVRAAG

Dossiers kan je eventueel ophalen of laten opsturen mits voorafgaandelijke storting van 30 euro, de totaalprijs van aanbestedings- en verzendkosten. Schrijf dit bedrag over op rekeningnummer BE06 0910 0007 6922 (BIC: GKCC BEBB).

Heb je toch nog vragen neem dan contact op met de dienst financiën en aankoop.

kosten

kosten

Afhankelijk van het bestek.