luister bij huwelijksplechtigheden, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.-
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt op de luister bij huwelijksplechtigheden een gemeentelijke retributie gevorderd.

Art.2.-
Het tarief van de retributie bedraagt 75,00 euro per huwelijk op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Op maandag is de plechtigheid gratis.

Art.3.-
De retributie dient bij het opstellen van de akte van aangifte van het huwelijk in bewaring gegeven te worden bij de financieel beheerder. De retributie wordt definitief nadat de huwelijksplechtigheid heeft plaatsgehad.

Art.4.-
Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden gezonden.