maatregelen aangaande wegenwerken

De maatregelen genomen door de federale regering, hebben ook een sterke invloed op de vordering van de huidige werken en de startdatum van de geplande wegenwerken in onze gemeente.

Hieronder een overzicht, onder voorbehoud wegens de dagelijkse verstrenging van de maatregelen.

Bredabaan – fietspaden richting Gooreind
Aannemer Adams heeft besloten de werken op te schorten vanaf 19/03. Nog geen concrete datum voor herstart.

Lage Kaart – herstelling riolering
Aannemer Rega werkt door tot de rijbaan hersteld is. Op donderdag wordt de werkput opgevuld en de fundering geplaatst.
Vrijdag wordt het asfalt geplaatst.

Voshollei – Vosholdal
Startdatum van 30/3 wordt opgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Voetpad Prins Kavellei
Aannemer Aralea heeft de werken opgeschort. Nog geen concrete datum voor herstart.

Gemeentemagazijn – Brandweer
Aannemer Hertsens werkt voorlopig door, zolang er materiaal voorhanden is. 

nutsmaatschappijen
Werken aan de nutsmaatschappijen werden stilgelegd. Er is wel permanentie mocht dit nodig zijn.