maatregelen op een rijtje

Huidige maatregelen

17 september - mondmaskerplicht wordt afgebouwd

17 september - mondmaskerplicht wordt afgebouwd

Vind hier de allerlaatste maatregelen van het overlegcomité van 17 september. 

20 augustus - veel beperkingen vallen weg vanaf 1 september

20 augustus - veel beperkingen vallen weg vanaf 1 september

Vind hier de laatste maatregelen. 

19 juli - Verscherpte reiscontroles

19 juli - Verscherpte reiscontroles

Lees hier de huidige maatregelen rond verscherpte reiscontroles. 

2 juli - hoe kan je veilig reizen?

2 juli - hoe kan je veilig reizen?

Check de maatregelen in het land van je bestemming

 • Elk land kan andere maatregelen opleggen voor reizigers. Informeer je goed over de maatregelen die gelden in het land van je bestemming, maar ook van de landen waar je doorreist. Raadpleeg voor je vertrek deze websites: www.reopen-eu.be of www.diplomatie.belgium.be. Je vindt er de reisadviezen per land.
 • Registreer je reis op TravellersOnline. Zo kunnen we je sneller helpen als je hulp nodig hebt in het buitenland.


Vraag tijdig je Covid certificaten en gratis PCR testen aan.

Vind alle info hier.

18 juni - volgende stap in zomerplan

18 juni - volgende stap in zomerplan

Lees hier de huidige maatregelen. 

 

Voorgaande maatregelen

29 juli - provinciale maatregelen (bovenop federale)

29 juli

29 juli - provinciale maatregelen (bovenop federale)

De gouverneur legt voor de Provincie Antwerpen bijkomende maatregelen op. Die zijn nu vastgelegd in een politieverordening. 

In de lijst met 'veelgestelde vragen' geeft de provincie een antwoord om de meestvoorkomende onduidelijkheden.

samengevat in kernpunten:

 • In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bijvoorbeeld:
  • om dringende medische redenen;
  • verplaatsingen van of naar het werk;
  • bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie
 • Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.
 • Mond-neusmaskers. Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.
 • Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
  • Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
  • Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.
 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.
 • Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.
 • Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is
 • Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
 •  Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

 • Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies.
 • Alle kermissen  zijn verboden. (oa. Bethanie & Maria-ter-Heide)
 • Alle fitnesscentra sluiten.

29 juli - federale maatregelen

29 juli - federale maatregelen

Vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus) zijn de volgende maatregelen van kracht zijn in heel het land:

- Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

- Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen(kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

- Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

- Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.

- De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.

- Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.

- De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Meer info over de bijkomende federale maatregelen lees je hier: https://crisiscentrum.be/nl/news/aanvullende-maatregelen-ter-versterking-van-de-tweeledige-strategie-ter-bestrijding-van-de 

25 juli (in provincie Antwerpen)

25 juli (in provincie Antwerpen)

In de provincie Antwerpen gelden volgende maatregelen:

sociale contacten beperken

 • beperk de bubbel tot 10 personen gedurende 4 weken.
  Het gaat om maximum 10 externe vaste contacten per gezin in de private sfeer die opgesteld of samengesteld worden door het gezin, en dus niet per gezinslid (deze contacten staan los van werk en de georganiseerde vrije tijd, zoals sportclubs, zomerscholen, jongerenkampen. In die context zijn de contacten sowieso gekend) voor de komende 4 weken.
 • Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het publieke domein.
 • Respecteer de fysieke afstand, ook binnen je sociale bubbel.
 • Stel je privéfeesten uit.

mond-neusmaskers

 • Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op alle drukke publiek toegankelijke plaatsen voor iedereen boven de 12 jaar.

testing

Huisartsen en spoeddiensten in het bijzonder in de stad Antwerpen zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest. Met onmiddellijke ingang zijn een aantal huisartsenwachtposten versterkt om de komende dagen ondersteuning te bieden bij het testen.

Ook wordt gevraagd om bedrijfsartsen in te schakelen voor testen op de werkvloer.

handhaving

Behalve op een beperking van sociale contacten en strengere maatregelen, wordt ook ingezet op een strengere en striktere handhaving van de nationale en de strengere lokale maatregelen. De politie zal daarbij vooral focussen op de naleving van de maatregelen door de horeca (afstandregels, mond-neusmaskers en registratieplicht), de mond-neusmaskers en de overige specifieke lokale maatregelen.

25 juli

25 juli

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen,
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;
  • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;
  • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

1 juli

1 juli

8 juni

8 juni

18 mei

18 mei

11 mei

11 mei

4 mei

4 mei