meerjarenprogrammatie 2020-2024 IKT-plaatsen baby's en peuters

criteria meerjarenprogrammatie 2020-2024 kinderopvang

De Vlaamse regering wil met een meerjarenprogrammatie (2020 – 2024) nieuwe plaatsen creëren in regio’s waar de nood aan kinderopvang het hoogst is. Iets meer dan 27 miljoen euro is beschikbaar voor 2500 bijkomende plaatsen inkomenstarief (trap 2), waarvan 9 plaatsen naar  Brasschaat kunnen gaan. Begin 2021 zal hiervoor vanuit Agentschap Opgroeien een oproep gelanceerd worden.

Bij dergelijke subsidieoproep krijgt het lokaal bestuur de rol van adviseur. Als lokale regisseur zijn we immers goed geplaatst om in te schatten waar de nood aan kinderopvang hoog is en waar er dus extra plaatsen zouden moeten bijkomen.

Het lokaal bestuur van Brasschaat wil met deze procedure haar adviesrol in de uitbreiding van IKT-plaatsen (inkomen gerelateerde opvangplaatsen) in de kinderopvang opnemen. In samenspraak met het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang), waarin alle kinderopvanginitiatieven in onze gemeente vertegenwoordigd zijn, werd deze procedure en criteria opgemaakt, waarna ze werd goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Een aanvrager die wil ingaan op de oproep voor bijkomende plaatsen kinderopvang met inkomenstarief, moet advies vragen aan het lokaal bestuur per mail aan kinderopvang@brasschaat.be.

Aan de hand van de criteria wordt dan een score toegekend en een advies geformuleerd.