melding onderhoud openbaar domein

Wat

Elk jaar investeert de gemeente in het nodige onderhoud en instandhouding van haar patrimonium. Uiteraard kunnen er hier en daar wel eens onverwachte problemen opduiken. Meld ze ons zo snel mogelijk.

Onder onderhoud openbaar domein horen rioolproblemen (verstoppingen, verzakte kolk, beschadigd riooldeksel...), aanpassingen of herstellingen aan de openbare weg (verzakkingen, opstuikend wegdek...) of infrastructuur (straatmeubilair, zitbanken, vuilbakjes, speeltoestellen, straatnaamborden, verkeerslichten, beken en grachten, gebouwen en monumenten...) en verwijderen van graffiti.

We kijken bij elke melding meteen na of we kunnen of mogen optreden.
Is het openbaar domein?
Is het een gewest- of gemeenteweg?
Kunnen we niet zelf tussenkomen, dan geven we je melding door aan diegene die het wel kan.