melding van milieuhinder

Wat

We streven naar een gemeente waar het altijd aangenaam wonen is. Toch doen er zich soms problemen voor op milieugebied.

Meld het ons als je ergens niet opgehaalde zakken met restafval ziet liggen, als je hinder ondervindt op vlak van geur, licht, stof, lawaai, gevaarlijk afval, waterverontreiniging, niet-vergunde boomkap, zwerfvuil, sluikstort...